แบบที่ 2

ดาวน์โหลดวิดีโอ ประกอบ


                  การสร้างกล่องแสดงความคิดเห็น  แบบที่ 2 นี้ เป็นวิธีการของ Mori79 ซึ่งหลักการทำงานคล้ายกับแบบที่ 1 คือ
อาศัย
spreadsheet  หรือฟอร์มของ Google เป็นตัวควบคุม แต่จะซับซ้อนกว่า เพราะต้องใช้ Feed  เป็นตัวเชื่อมโยง  ระหว่าง Comment Form กับ Comment Board  วิธีการนี้ต้องขอบอกก่อนว่า ต้องค่อยๆ ทำแบบใจเย็นๆ ทำตามขั้นตอน อย่าข้าม เดี๋ยวงงครับ ผมจะพยายามอธิบายให้
ละเอียดที่สุดครับ
  • ข้อดี คือ สวยงาม ปรับแต่งสี และส่วนอื่นๆได้มาก ตามต้องการ
  • ข้อเสีย คือ เมื่อแสดงความคิดเห็นแล้ว อาจต้องรอเวลาให้ Feed ทำงาน ประมาณ 1-5 นาที จึงจะเห็น ความคิดเห็นใหม่

ขั้นตอนการสร้างมี 3 ขั้นตอน ได้แก่

  1. สร้างแบบฟอร์มจาก docs.google.com
  2. สร้างแบบฟอร์มสำหรับแสดงความคิดเห็น
  3. สร้างแบบฟอร์มสำหรับแสดงข้อความ